Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Защита на личните данни


1. Относно личните данни и задълженията ни за защита на личните данни в блога

Защита на данните:

Администраторът поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте, за да отговори на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Информация:

Какви данни се обработват, когато ползвате сайта? Използва се технологията „Бисквитки“. В рубриката за коментари има поле за имейл адрес, който потребителят може да предостави доброволно, за да бъде известен за одобрението и/или отговор на коментара. Имейлът не се използва за никакви други цели и предоставянето му е с цел да получи известие при отговор по изричното желание на коментиращия.

Цели:

Използват се само функционални информационни данни, т.е. такива, които са необходими за технологичното функциониране на услугата и за срок не по-дълъг от технологично необходимия. Без тях ние не можем да ви предоставим желаната функционалност при зареждане на сайта. За целта използваме анонимизирани бисквитки. Ако не желаете да съхраняваме тези бисквитки, моля изтрийте бисквитките от браузъра си. Сайтът не предлага реклами и не събира данни за реклами, маркетингови цели и други подобни.

Права на защита на личните данни

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Вие имате право да получите информация за обработваните данни, да получите достъп до тези данни, да поискате изтриване на данните при определени условия, във всеки момент да поискате да бъдат коригирани неточните данни или да бъде ограничено тяхното обработване, да оттеглите съгласието си за обработване, когато то е било единствено основание за това, да получите данните си в структуриран вид и да ги прехвърлите на друг администратор или да възразите срещу обработването на данните в определени случаи. Вие имате право и да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че е налице нарушение на закона при обработването на Вашите данни.

Повече: тук

Съгласие

След 25 май съгласно Регламента за защита на личните данни е необходимо изричното ви съгласие.

2. Относно личните данни и задълженията на адвоката за защита на личните данни

Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, когато е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR).

Съгласно становище на КЗЛД, по правило не е необходимо отделно съгласие от лицата, в това число подписването на всякакви форми на декларации, за обработване на личните им данни от администратори в хода на тяхната обичайна професионална дейност – каквито са  адвокатите.

 

 

 

 

Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани