Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Защита на личните данни


1. Относно личните данни и задълженията ни за защита на личните данни в блога

Защита на данните:

Администраторът поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте, за да отговори на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Информация:

Какви данни се обработват, когато ползвате сайта? Използва се технологията „Бисквитки“. В рубриката за коментари има поле за имейл адрес, който потребителят може да предостави доброволно, за да бъде известен за одобрението и/или отговор на коментара. Имейлът не се използва за никакви други цели и предоставянето му е с цел да получи известие при отговор по изричното желание на коментиращия.

Цели:

Използват се само функционални информационни данни, т.е. такива, които са необходими за технологичното функциониране на услугата и за срок не по-дълъг от технологично необходимия. Без тях ние не можем да ви предоставим желаната функционалност при зареждане на сайта. За целта използваме анонимизирани бисквитки. Ако не желаете да съхраняваме тези бисквитки, моля изтрийте бисквитките от браузъра си. Сайтът не предлага реклами и не събира данни за реклами, маркетингови цели и други подобни.

Съгласие

След 25 май съгласно Регламента за защита на личните данни е необходимо изричното ви съгласие.

2. Относно личните данни и задълженията на адвоката за защита на личните данни

Защита на данните:

Адвокатът като администратор поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте, за да отговори на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Информация:

Какви данни се обработват? Най-често личните данни, които биват използвани в адвокатската практика са: име, телефонен номер, имейл, като в различни случаи са необходими и други данни –  в случаите, в които са изискуеми от закона (напр. дата на раждане, място на раждане и др.) или са необходими за работа по конкретния казус – неговото проучване и анализ, защита пред съд и/или извънсъдебно решаване и др.

Цели и срокове

Обработване означава всяко събиране или използване по какъвто и да е начин – например за изготвяне на искова молба и др. В зависимост от основанието, на което биват съхранявани данните, те са използвани за съответните конкретни цели и за срок не по-дълъг от необходимия за извършване на адвокатската услуга и/или изискуем от закона. Лични данни биват обработвани за целите на адвокатската работа по силата на договор, закон, легитимен интерес, съгласие  и др.

Получател на данни

Тези данни се получават от адвоката. Някои данни по силата на договорно и/или законоустановено задължение се предоставят на административни органи съобразно тяхната компетентност, на съда и правораздавателните органи в изпълнение на задължението на адвоката.

Права на защита на личните данни

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Вие имате право да получите информация за обработваните от адвоката данни, да получите достъп до тези данни, да поискате изтриване на данните при определени условия, във всеки момент да поискате да бъдат коригирани неточните данни или да бъде ограничено тяхното обработване, да оттеглите съгласието си за обработване, когато то е било единствено основание за това, да получите данните си в структуриран вид и да ги прехвърлите на друг администратор или да възразите срещу обработването на данните в определени случаи. Вие имате право и да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че е налице нарушение на закона при обработването на Вашите данни.

Съхраняване и защита на лични данни

Адвокатът- администратор поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте, за да отговори на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Повече: тук

Съгласие

След 25 май съгласно Регламента за защита на личните данни е необходимо изричното Ви съгласие. С извършването на изрично действие чрез технологични средства тук, заявявате, че сте информиран се съгласявате.

Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани