Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Съдът се произнесе по законността на изборите

Снимка: авторът. Абстрактни форми.

Снимка: авторът. Абстрактни форми.

Съгласно решението на Конституционния съд, по конституционно дело № 11 от 2011 г. изборът на президент и вицепрезидент на Република България е законен.

Конституционният съд е компетентен да проверява законността не само на президентски избори ( съгласно чл. 149, ал. 1, т. 6 от Конституцията), но и законността на парламентарни избори – цялостно и частично (чл. 66 и чл. 149, ал. 1, т. 7 от Конституцията). За оспорването на парламентарни избори Конституцията не предвижда срок, а за оспорването на президентски избори е предвиден едномесечен срок ( Конституцията , чл. 93, ал. 6) с оглед спазването на принципа „нито един ден без държавен глава“.

В резюмираното в решението становище на новоизбраните президент и вицепрезидент се заключава, че не е възможно в едни нормални демократични избори, както при всяко човешко дело, да няма пропуски и нарушения и се прави позоваване на практиката на Конституционния съд за това, че от решаващо значение при преценката за законност на произведени избори е дали по делото ще се установят толкова съществени и многобройни нарушения на закона, които да мотивират у Съда убеждението, че ако не бяха се случили, изборният резултат щеше да бъде друг.

 

Съдът разглежда подробно и аргументира становище по доводите за нарушения, свързани с образуването на избирателните секции; по доводите за недостатъци в работата на ЦИК; по доводите за ограничаване на активното избирателно право чрез заличаване от избирателните списъци; по доводите за нарушаване на тайната на гласуването; по доводите за нарушения при установяването на изборните резултати от избирателните комисии; по доводите за прякото прилагане на Конституцията; по доводите относно участието на министъра на вътрешните работи; по доводите за удължаване на изборния ден, съгласно което становище съдът отхвърля искането на 71 народни представители от 41-вото НС за обявяване на избора на Росен Плевнелиев и Маргарита Попова за президент и вицепрезидент на РБ, произведен на 23 и 30 октомври 2011 г., за незаконен.

Решението е подписано в особено мнение от конституционните съдии Благовест Пунев,Румен Ненков, както и Цанка Цанкова и Владислав Славов, но в частта му касаеща допустимостта на иска и разглеждането му по същество.

По-долу представям линк към самото решение на КС № 12 от 13 декември 2011г.,  КД № 11/ 2011г.

(http://www.constcourt.bg/Pages/Document/WithoutFrame.aspx?ID=1582)


Коментари


Все още няма коментари за “Съдът се произнесе по законността на изборите”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани