Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието пусна нов сайт, наречен: „Информационен сайт за подпомагане на чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвижими имоти в България“

Началната страница на инфорамционния сайт на АВ

Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието пусна нов сайт, наречен: „Информационен сайт за подпомагане на чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвижими имоти в България“. (www.property-in-bulgaria.bg)

Целта му е да подпомага чуждестранните граждани страни по сделки в България с информация и „излъска“ очевидно влошения имидж на България като подходяща за инвестиции в недвижими имоти европейска държава.

Прави впечатление, че неколкократно основен съвет е: “ …е силно препоръчително да потърсите правна помощ и преглед от адвокат, преди да подпишете предварителния договор и да сключите сделката, а не след това, когато проблемите вече са се появили.“, който съвет, разбира се, по наша субективна преценка, е напълно резонен и в крайна сметка най-разумната предпазна мярка преди извършването на каквато и да е сделка, особено пък  с недвижим имот.

Сайтът има три основни „секции“ – покупко-продажба на имот, управление на имот и данъци, такси, сметки.

На сайта има и секция „Често задавани въпроси“, в която са зададено основните и най-принципни положения и проблеми, които могат да възникнат около една сделка, но информацията и употребата на сайта в никакъв случай не може да замени необходимата правна помощ от адвокат във всички тези проблемни или не хипотези.

Цитат от „Най-често задавани въпроси“ на „Информационен сайт за подпомагане на чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвижими имоти в България“. (www.property-in-bulgaria.bg  <тук>(15.11.2012)

„8. Научих, че строителят е ипотекирал имота ми и в момента е обявен в несъстоятелност. Банката възнамерява да продаде имота, а аз съм го платил изцяло. Как мога да накарам банката да не го продава?

Решението е различно, в случай че сте подписали окончателния договор – акта за собственост, който гарантира, че сте придобили право върху имота, т.е. върху Вас е прехвърлено правото на собственост върху имота. В такъв случай и при условие че Вашият адвокат е проверил, че Ви е прехвърлено правото на собственост, освободено от всякакви тежести (включително ипотеки и права на трети страни), Вашият имот е свободен и възможните процедури по несъстоятелност не заплашват собствеността Ви върху него.

Но ако Вашата покупка е все още на етап предварителен договор и не сте получили правото на собственост, по закон Вие не притежавате имота. Собственик е продавачът/строителят, който само е поел договорно задължение да Ви прехвърли правото на собственост. В случай на производство по несъстоятелност Вие ще бъдете конституиран като кредитор на продавача и ще имате право да изискате Вашите вземания (платените до момента средства, глоби и др.) в самото производство по несъстоятелност. Целта несъстоятелността е да събере и след това да разпредели между кредиторите (според техния ред и привилегии) всички активи на дружеството на продавача. Обърнете внимание, че сроковете, в които можете да предявите иск за вземанията си в хода на производството по несъстоятелност, са преклузивни. Освен това производството е сложно и продължително и изисква пълно и всеотдайно правно съдействие. Условията на закона, регулиращи производството по несъстоятелност, са обвързващи и е важно да се спазват. Затова е силно препоръчително да ангажирате адвокат, който Ви представлява и да защитава интересите Ви в това производство.

26. Различни адвокати ми казват различни неща. Как да разбера кой е прав?

Обърнете внимание, че често делата касаят няколко аспекта или законови правила и адвокатите могат да ги интерпретират по различен начин.

Можете да се консултирате с други адвокати, особено с такива, специализирани в дела като Вашето, или сам да направите кратко проучване по въпроса и да намерите случаи, подобни на Вашия.“

При всички положения, следва да се отбележи, че инициативата следва да се адмирира и оценки като положителна първа крачка в посока подобряване на средата и улесняваща чуждите граждани преди осъществяването на сделки с недвижими имоти в България. Уместна втора крачка е подобряването на нормативната рамка чрез законодателни промени, за да бъде преодоляна изобщо възможността да  се случват т.н. „имотни измами“.


Коментари


Все още няма коментари за “Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието пусна нов сайт, наречен: „Информационен сайт за подпомагане на чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвижими имоти в България“”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани