Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Кога (исторически и нормативно) се изравняват правата на лицата от двата пола?

 Кога (исторически и нормативно) се изравняват правата на лицата от двата пола?

 

Адв. Даниела Симеонова-Коруджиева, САК

Кога (исторически и нормативно) се изравняват правата на лицата от двата пола в България?

Това става с промяна в законодателството през 1944 г. Датата 16 октомври 1944 г. е определена, тъй като тогава влиза в сила Наредба-закон за изравняване правата на лицата от двата пола, обнародвана в Държавен вестник, бр. 227 от 16.10.1944 г[1]. (Наредбата-закон е одобрена от Регентите на България с Указ № 30 от 13 октомври 1944 г.).

"Семейство". Художник: Владимир Димитров-Майстора

„Семейство“. Художник: Владимир Димитров-Майстора

Наредбата се състои от единствен член: Член единствен. Лицата от двата пола се ползуват с равни права във всички области на стопанския, държавния, културния и обществено-политическия живот.

Съответно се изменят и важат за лицата от двата пола всички постановления в съществуващите закони и правилници, в които се говори или разбира, че се отнасят до права или задължения само за лица от мъжки пол.

Горното не се отнася до постановленията в законите и правилниците, отнасящи се до военната повинност.

По-късно въпросът е доразвит в Конституцията на Народна република България от 1947 г.[2] – чл. 72 от КНРБ: Член 72

Жената е равноправна с мъжа във всички области на държавния, частноправния, стопанския, обществения, културния и политическия живот.

Това равноправие се осъществява, като на жената се осигурява, наравно с мъжа, правото на труд, за равен труд – равна заплата, правото на почивка, на обществени осигуровки, пенсия и образование.

Жената-майка се ползува с отделна защита в трудово отношение. Държавата полага особени грижи за майката и детето, като основава родилни и детски домове, детски градини и диспансери, осигурява на жената отпуск преди и след раждането при запазване на заплатата й и ползуване от безплатна акушерска и медицинска помощ.

 

[1] Държавен вестник, брой 227 от 16.X

НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ОТ ДВАТА ПОЛА

Обн. ДВ. бр.227 от 16 Октомври 1944г.

 

Член единствен. Лицата от двата пола се ползуват с равни права във всички области на стопанския, държавния, културния и обществено-политическия живот.

Съответно се изменят и важат за лицата от двата пола всички постановления в съществуващите закони и правилници, в които се говори или разбира, че се отнасят до права или задължения само за лица от мъжки пол.

Горното не се отнася до постановленията в законите и правилниците, отнасящи се до военната повинност.

Наредбата-закон е одобрена от Регентите на България с Указ № 30 от 13 октомври 1944 г.

 

[2] [http://www.parliament.bg/bg/18 (08.08.2018)]


Коментари


Все още няма коментари за “Кога (исторически и нормативно) се изравняват правата на лицата от двата пола?”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани