Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Относно правилната употреба на думите „бенефициент“ и „бенефициер“

С „проектната“  вълна, заляла България непосредствено преди присъединяването към ЕС и след това, много популярна, но за съжаление, погрешно използвана стана думата „бенефициент“. Наскоро (м. декември 2013 г.) се натъкнахме на изложба/инсталация пред централния вход на НДК, илюстрираща очевидно успешно усвоени средства по различни проекти. Изумително, но навсякъде получаващата финансиране страна – в случая в лицето на българско министерство, бе означено като „бенефициент“, което ме провокира към настоящето кратко изложение:

Твърде често думата „бенефициент“ е погрешно използвана, твърде често получаващият финансиране се означава неправилно като „бенефициент“, а  коректното му означаване следва да е „бенефициер“. „Бенефициент“ е финансиращият, предоставящ средствата, а получаващият е „бенефициер“.

Тази понятийна връзка – „бенефициент“ и „бенефициер“ е много упорито разменяна в публичното пространство, дотам, че погрешният смисъл влаган в нея се счита днес за правило, което е недопустимо [1].

Понятийната двойка „бенефициент“ –  „бенефициер“ етимологически произхожда от латински език. Beneficiarius [2] на латински език означава „облагодетелстван“, което е и буквалното значение на термина „бенефициер“ в българския език – получил облага, облагодетелстван. Както правилно отбелязва проф. Герджиков [3] в латинския език суфиксът ent/ant носи значението на лице, което прави нещо, извършва дейност или дава, илюстрирайки с примерите на утвърдените двойки понятия: „цедент“ – „цесионер“, „концедент“ – „концесионер“ и т.н.

С оглед граматическите и смислови правила двойката „бенефициент“ – „бенефициер“ означава „предоставящ облагата/средствата“ – „облагодетелстван/ получил облагата“.

С оглед изложеното, считаме, че неуместната и изцяло погрешна употреба на термините следва да бъде преустановена.

Автор: Адв. Коруджиева, САК

[1] По този въпрос следва напълно да се подкрепи становището на проф. Огнян Герджиков: „да си бенефициент означава средствата да изхождат от теб, а не да ги получаваш. Произходът на думата е латински. В латинския суфиксът ent/ant придава на думата значението на лице, което прави нещо, извършва дейност или дава.

Такива термини често са в двойка с термин с противоположно съдържание: цедент – цесионер (цедент – лицето, което прехвърля право; цесионер – получателят на правото); депонент (депозант) – депозитар (депонент – лицето, което влага, депозитар – лицето, което получава, приема за съхранение); мандант – мандатар (мандант – лицето, което възлага; мандатар – лицето, което получава поръчката или мандата); концедент – концесионер (концедент – лицето, което дава на концесия; концесионер – лицето, което получава концесията).“ В ˂ http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1745329˃ (в-к „24 часа“, бр. от 30.01.2013г.),

както и Костова М., Относно неправилното използване на термина бенефициент – В: Съвременно право, 2006 г., №2, с. 93-94;

[2] Beneficiarius – облагодетелстван; Латинско-български речник, С, 1990, съставители: Войнов., М и Милев., А, стр. 82;

[3] Op.cit.


Коментари


Все още няма коментари за “Относно правилната употреба на думите „бенефициент“ и „бенефициер“”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани