Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Отказ от наследство от непълнолетен

Отказ от наследство от непълнолетен

 

Адв. Даниела Симеонова-Коруджиева, САК

 

Въпросът за това, възможен ли е отказ от наследство на непълнолетен е поставян многократно в практиката.

Съгласно чл. 61, ал. 2 от ЗН недееспособните, държавата и обществените организации приемат наследството само по опис. Това разрешение е продиктувано от необходимостта да бъде запазен интересът на недееспособните лица и за тях приемането на наследството по опис е задължително.

Докато чл. 61 ал. 1 на ЗН въвежда срок за приемането на наследството по опис – трябва да се заяви писмено пред районния съдия в тримесечен срок, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито, като срокът може да бъде продължен от районния съдия до три месеца, този срок за недееспособните лица не важи[1].В теорията с е приема, че не е и необходимо приемането по опис в тоя случай да се вписва по реда на ал. 49 ал. 1 ЗН.

Именно с цел засилената закрила за недееспособните лица, отказът от наследство на ненавършило пълнолетие лице е допустим само с разрешение на районния съд[2]. Тук е мястото да отбележим обаче, че съществуват становища в правната теория, според които отказ от наследство от ненавършило пълнолетие лице е недопустим. Смята се, че това е господстващата теория понастоящем[3], макар да са налице в практиката различни разрешения от съдилищата и да е критикувана в част от становищата на доктрината[4].

[1] Така и Тасев., Хр. Българско наследствено право, издание С, 2006 г., стр. 128 и сл.

[2] Така и Калинова., Светлана, съдия във ВКС, обучителен семинар, орг. от ЦОА „Кр. Цончев“, март 2016;

[3] Петров., Вас. в Дискусии в българското наследствено право, стр. 397 и сл.

[4] Op. cit. стр. 400. Авторът Вас. Петров изразява становището, че е допустим и валиден мълчалив отказ по реда на чл. 51, ал. 2 ЗМ като посочва и Решение № 868/04.07.2008 г. по гр. Дело № 3865/2007 2 ГО ВКС.


Коментари


Все още няма коментари за “Отказ от наследство от непълнолетен”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани