Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Отказ от наследство и завет на имот

Отказ от наследство и завет на имот

Адв. Даниела Симеонова-Коруджиева, САК

 

Въпросът с направен отказ от наследство на наследник по закон и правото му да получи имот по силата на завет е поставян многократно в практиката.

Относимата уредба е в чл. 22, ал. 1 на Закона за наследството: Наследникът по закон или по завещание има право да получи завета, който му е направен, дори и когато се откаже от наследството.

Т.е. отказът от наследство по закон не лишава наследника от правото му да получи имот по силата на завет на конкретно определен имот. Това е така, тъй като заветът създава частно правоприемство в полза на заветника, докато при наследяването по закон, правоприемството е универсално.

Тук може да бъде посочено брилянтното решение на Соломон Розанис от 1991 г.:

Решение № 339 от 27.III.1991 г. по гр. д. № 136/91 г., I г. о., докладчик председателят на отделение С. Розанис, в което е прието, че „Отказалият се от наследство наследник може да приеме направен в негова полза завет както изрично, така и мълчаливо“.

В посоченото решение  се приема, че с отказа от наследство наследникът се лишава от включените в наследството права и не приема включените в него задължения. Той не само престава да бъде наследник, но се счита, че не е бил наследник. При всички случаи обаче отказът има за предмет правата и задълженията, влизащи в наследството. Той няма за предмет правата, предмет на направен в негова полза завет. Поради това и по силата на чл. 22, ал. 1 ЗНасл. наследникът по закон, а също и по завещание, който се е отказал от наследството, има право да получи направения в негова полза завет. Освен това според чл. 22, ал. 2 ЗНасл. за заветите се прилагат разпоредбите на чл. 48 – 54, т.е. и на чл. 52 ЗН. Това означава, че е възможен изричен отказ от завет, но също така, че отказът от завет е различен от отказа от наследство, т. е., че отказът от наследство не означава същевременно и отказ от завет. Отказалият се от наследство може да приеме направен в негова полза завет както изрично, така и мълчаливо.

Изказът и точността на посоченото решение могат да бъдат пример за адекватно и точно правораздаване и то по начин, че страните по делата да бъдат убедени в мотивите и точността на съда, което е именно дългът на правосъдието.

 


Коментари


Един коментар за “Отказ от наследство и завет на имот”

Госпожо, Симеонова миналия месец на 9.12.2021 година. Моята адвокатка ме отказа от наследството на баща ми за да не изплащам излишните пари за сградна инсталация на топлофикация 1678 лева, които ми преписа моят съсед на четвъртия етаж казва се Деян Дянков даваха го преди по БТВ той е обществен посредник защитава интересите на топлофикация и агитира хората да си плащат задълженията. Ние имахме да плащаме 1840 лева той ни тури и тия излишни 1678 лева и всичко дадохме някъде 3360 лева. На 11 декември платих и моята част като наследник на баща ми обаче това вече няма значение дори и да закрият делото да ни съдят онова обжалване отказа от наследството на баща ми остана във специалната книга на Софииския градски съд. Искам да ви питам като съм се отказал от наследството на баща ми губя ли апартамента като той не ми е по наследство а ми е дарение подарък дар преди 23-24 години през 1997 година не само от баща ми но и от майка ми подарък дар приживе. А топлофикация са започнали да ни съдят от 2012-2014 година от 1997 година до 2014 са минали някъде 16 години а до сега 23-24 години. Претеснява ме дали губя честа тоест запазената част от апартамента на баща ми и ако я губя къде отива тя при майка ми ли ако отива при нея трябва ли тя да ми прави ново завещание тоест да правим нов нотариален акт. С уважение Ивайло Йорданов.

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани