Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Обнародвана е Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

Обнародвана е Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати.

В Държавен вестник, бр. 84 от 28.10. 2011г. е обнародвана ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011г.

Тарифата е приета на основание чл. 4, ал. 2, т. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 52, ал. 3 от Закона за обществените библиотеки и чл. 105, ал. 3 от Закона за културното наследство.


Коментари


Все още няма коментари за “Обнародвана е Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани