Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Контакт


За среща в адвокатската кантора е необходимо предварително запитване и уговаряне на точен ден и час.

Бихте могли да използвате и формата за on-line контакт на сайта.


Съобщение от 12.07.2023: КАНТОРАТА НЕ РАЗПРАЩА НИКАКВИ ИМЕЙЛИ ОТ СЛУЖЕБНИЯ ИМЕЙЛ office@law-.firm-bg.com.

ИМЕЙЛЪТ НА КАНТОРАТА Е ИЗПОЛЗВАН ЗА РАЗПРАЩАНЕ НА ФАЛШИВИ СЪОБЩЕНИЯ С ИСКАНЕ ЗА ПОДПИС С ПРИКАЧЕН ФАЙЛ. Не отваряйте подобни съобщения. Те не изхождат от нас.

КАНТОРАТА НЕ Е ПРАЩАЛА НИКАКВИ ИМЕЙЛИ. СТАВА ДУМА ЗА ОНЛАЙН ИЗМАМА И ЗЛОУПОТРЕБА с имейл адреса, който се посочва като изпращач, без да е такъв!

Използвана е достъпна функционалност (spoofing, phishing), използвана при онлайн измами и други злоупореби като изпращач да се вижда даден имейл /в случая е на кантората, но може да се посочи всякакъв имейл, използват имена на частни съдебни изпълнители и реални адвокати/, но той не е реалният подател на съобщенията.


Адвокатска кантора

Адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ №128, ет. 1;

www.law-firm-bg.com

тел.:  (02) 441 61 72;

моб. тел.: 0884 13 23 72;

Email:  office@law-firm-bg.com;  koroudjieva.law.office@gmail.com;

Email: d.koroudjieva[at]gmail.com;

Law office

Address:  Sofia, 128 Stamboliyski Blvd, floor 1;

www.law-firm-bg.com

tel.: (02) 441 61 72;

mob.:  0884 13 23 72;

Email: office@law-firm-bg.com; koroudjieva.law.office@gmail.com

Email: d.koroudjieva[at]gmail.com;

Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани