Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Информационна брошура – авторски права?

Информационна брошура – авторски права?

Авторското право, съгласно българското законодателство, закриля авторските произведения без каквито и да било формалности или изисквания за регистрация. Авторското право възниква за автора със създаване на произведението, като защитава дори както публикувани, така и непубликувани произведения.

Ако брошурата съдържа факти и информация – авторско право не може да съществува върху самите факти и информация, но защитава съставителството, т.е. начина, по който е подбрана, подредена, класифицирана и т.н. информацията вътре.

Брошурата ще бъде под закрилата на авторското право  без задължителни формални процедури – произведението се закриля от закона от момента, в който е създадено, без да е необходима специална процедура по регистрация за да се случи това.  Трудности биха могли да възникнат от гледна точка на доказване на авторството при спор. За това, препоръчва се поставянето на знак, указващ, че произведението е защитено от ЗАПСП, без да е задължително условие за получаване на закрила. Така се указва, че произведението е защитено и идентифицира притежателя на правата. Например, обикновено се поставя думата „copyright”, година на публикуване (напр. 2011) и името на притежателя на авторското право.

Препоръчва се маркирането със стандартна идентификационна номерационна система – Международен стандартен номер на книга –  ISBN International Standard Book Number, какъвто номер можете да получите след заплащане на такса.

Това е принципът, когато става дума за авторките права. Когато става дума за напр.  търговските марки (дума, лого, цвят, комбинация от цветове и т.н.), патенти (касаят изобретения) и др.,  вече е установен регистрационен режим на закрила.


Коментари


2 коментари за “Информационна брошура – авторски права?”

Здравейте!
Бихте ли ми казали каква е таксата за консултация, отнасяща се за договор с издателство за отстъпване на авторското право?
Благодаря ви!

Адвокатските хонорари се опредлеят според Наредба №1/2004 на ВАС в техния минимален размер. Конкретно аз, а и всеки колега би могъл да Ви каже след запознаване с казуса и преценка на сложността, времето и усилията, които са съответно необходими.

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани