Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Съдебна делба

Съгласно регламентацията на Закона за собствеността, всеки съсобственик може да поиска и инициира делба на общата вещ. В този смисъл правото на делба се обуславя от участието в имуществената общност. В съдебната делба следва да вземат участие всички участници в общността, за което съдът следи служебно (в противен случай делбата е недействителна).

Съдебната делба е производство, по реда на което се осъществява принудително правото на делба. Посредством съдебното делбено производство имуществената общност се прекратява по волята дори само на един от участниците в общността.

Производството протича в две фази – установяване правото на делба, която фаза завършва с решение по допускане на делбата и във втората фаза се осъществява вече признатото право на делба.

Компетентен първоинстанционен съд по делбени производства е винаги районния съд.


Коментари


Един коментар за “Съдебна делба”

Здравейте, не можем да се разберем със наследници за наследствен имот , аз притежавам 8 части а те две части .
Мисля да заведа дело за делба, но незная как се постъпва,моля за съвет!
Благодаря!

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани