Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Наследяване на съпруг и отказ от наследство на низходящите

Наследяване на съпруг и отказ от наследство на низходящите

Адв. д-р Даниела Симеонова-Коруджиева, САК

Чл. 9 ЗН

Чл. 53 ЗН

ПП ВКС 4/1964

Тълкувателно решение № 27 от 15.04.1970 г. на ВС по гр. д. № 3/1970 г.,

Тълкувателно решение № 148 от 10.XII.1986 г., ОСГК, докладчик Соломон Розанис

В практиката се поставя въпросът, при наследяване от преживял съпруг и низходящи, при направен отказ от наследство на всички низходящи, към кого преминава наследството?

Съгласно чл. 53 от ЗН частта на отреклия се (от наследството) или на оня, който е изгубил правото да приеме наследството, уголемява дяловете на останалите наследници. Т.е. ясно е, че при отказ на едно от децата, ще се увеличат дяловете на другите деца и наследяващия с тях преживял съпруг (чл. 9 ал. 1 Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете).

Обаче, ако детето е едно или всички низходящи са се отказали? Към кои наследници точно преминава наследството?

Съгласно ПП ВКС 4/1964 г. това не са всички наследници, а само тези от коляното на отказалия се. Т.е. ако наследниците от реда, към който принадлежи отказалият се, не приемат наследството или ако отказалият се е единствен наследник от този ред, частта му преминава към наследниците от следващия ред.

С Тълкувателно решение № 27 от 15.04.1970 г. на ВС по гр. д. № 3/1970 г., ОСГК, се приема, че когато преживелият съпруг наследява с низходящите на починалия и те се откажат от наследството, тяхната част от бившата съпружеска имуществена общност преминава към следващия ред наследници и към преживелия съпруг, но не и само към него[1].

Съгласно чл. 48 ЗНасл. наследството се придобива с приемането му. За да придобият дела на починалия съпруг от общото имущество децата, е необходимо да ги приемат. Ако те се откажат от наследството, счита се, че никога не са го приемали. Правата и задълженията, които имат децата спрямо дела на починалия съпруг от общото имущество и които с откриването на наследството са преминали по право върху тях, престават да им принадлежат, и то с обратна сила.

Отказът от наследството на починалия съпруг от децата не може да ползува преживелия съпруг и той не може да получи частта на отреклите се от наследството. …

Частта от общото имущество на починалия съпруг преминава към следващия ред законни наследници. Заедно с тях наследник ще бъде и преживелият съпруг. …“

Съгласно Тълкувателно решение № 148/1986 на ОСГК на ВС, докладчик съдията Соломон Розанис, ако всички низходящи на наследодателя се откажат от наследството, то техните части ще бъдат получени от преживелия съпруг  и от наследниците от следващия ред. А не единствено към него.

При отказ от наследство, заявен от някои от децата на наследодателя, а също и при неприемането му от някои от тях преживелият съпруг получава дял от наследството, равен на дела на всяко от децата, които са приели наследството. При отказ от наследство, заявен от всички деца на наследодателя, а също и при неприемането му от всички от тях преживелият съпруг наследява със следващите децата редове. В този случай, ако няма наследници от тези редове, той получава цялото наследство. При отказ от наследство, заявен от някои от децата на наследодателя, а също и при неприемането му от някои от тях преживелият съпруг получава дял от наследството, равен на дела на всяко от децата, които са приели наследството. При отказ от наследство, заявен от всички деца на наследодателя, а също и при неприемането му от всички от тях преживелият съпруг наследява със следващите децата редове. В този случай, ако няма наследници от тези редове, той получава цялото наследство.“


[1] Тасев, Хр. 2006 Българско наследствено право, Осмо издание, 130-132.


Коментари


Все още няма коментари за “Наследяване на съпруг и отказ от наследство на низходящите”

Коментарите са изключени за този пост.

Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани