Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

ПЪЛЕН СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ НА АДВ. КОРУДЖИЕВА В ПЕЧАТНИ ПРАВНИ ИЗДАНИЯ

Недвижимото културно наследство – въпроси на териториалноустройствената защита е публикувана в бр. 52, година III, 30 дек.2011, в-к Строител, специализирано издание на КСБ (в-к Строител);

Въпросът за фамилното име при развод. Анализ и преглед на задължителната съдебна практика на ВКС по новия Семеен кодекс (чл. 53 СК) Статията е публикувана за първи път във в-к  ”Съдийски вестник” (периодично издание на Съюза на съдиите в България), г. I, кн. 2/2012, стр. 118.

Позиция относно тълкуването на чл. 20 ал. 6 от ЗА. Статията е публикувана за първи път в сп. Правен свят на 07 март 2012г;

Лихви или обезщетение – практически проблеми относно  т.н. „лихви  за забава“. Преглед на съдебната практика и  задължителната практика на ВКС по чл. 290 ГПК. Статията е публикувана за първи път във в-к ”Съдийски вестник” (периодично  издание на Съюза на съдиите в България), г. I, кн. 3/2012, юли-септември 2012г.

Фамилното име при развод. Статията е публикувана  в сп. Общество и право, кн. 8 от 2013;

Памет и културно наследство, сп. „Образование“, кн. 4/2010;

Законосъобразно уволнение при съкращаване на щата: право на подбор или задължение за подбор. сп. Човешки ресурси, бр. 7/237/2014;

 


Коментари


Все още няма коментари за “ПЪЛЕН СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ НА АДВ. КОРУДЖИЕВА В ПЕЧАТНИ ПРАВНИ ИЗДАНИЯ”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани