Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Касационно производство по искове за издръжка

Касационно производство по искове за издръжка

Със Закон за изменение и допълнение на ГПК в частта относно възможността за касационно обжалване са предвидени изменения в чл. 280 ГПК, възстановяващи касационното обжалване по искове за родителски права, лични отношения и издръжка на детето.

Законопроектът е постъпил на 28.07.2015 г. и е внесен в зала на 06.10.2016 г.

Мотивите за  възстановяване на касационното обжалване по искове за родителски права, лични отношения и издръжка на детето, посочени от законодателя са свързани с това, че обществените отношения, свързани със семейството, майчинството и децата имат пряко и значително действие върху развитието на обществото, а са и под особен закрила съгласно чл. 14 от Конституцията.

В същото време и наред с множеството промени във вътрешното законодателство, се развива и натрупва значителна практика на Европейския съд по правата на човека, включително и по дела срещу България по повод упражняване на родителските права.

„Ето защо, касационното разглеждане на исковете, свързани с упражняване на родителски права, е от изключително значение за точното прилагане на закона и развитието на правото в една динамично променяща се област. Липсата на възможност да се развие тълкувателна практика, която се нуждае от непрекъснато осъвременяване, е предпоставка за противоречиво решаване от съдилищата на спорове, които са многообразни и засягат сериозно правата на детето.“

Действително и от наша гледна точка, възстановяването на достъпа до касационно разглеждане на тези дела, ще допринесе за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища, преодоляване на многобройната противоречива практика по дела със значим обществен интерес, каквито безусловно са делата свързани с упражняването на родителските права и правата на детето.“

Целият законопроект можете да прочетете: тук

Информация за законопроекта можете да прочетете: тук


Коментари


Все още няма коментари за “Касационно производство по искове за издръжка”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани