Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Онлайн – форма за контакт


 

Чрез оn-line форма за контакт, Вие изпращате имейл. On-line форма за контакт  представлява бърза и достъпна форма за контакт –  за уговаряне на среща и/или принципно запитване относно правна защита и съдействие по конкретен казус съгласно ЗА и относно това дали кантората работи в определена правна област. Формата е създадена за улеснение и бърз контакт.

Чрез формата за контакт не се осъществяват правни консултации и/или консултации по конкретни въпроси, тъй като те изискват винаги лично запознаване със случая и релевантните по него факти и ангажирането на адвокат при условията на Закона за адвокатурата (ЗА) и Наредба Ν1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАС, както и другите актове по прилагането на ЗА.

Следва да се има предвид, че за конкретна правна помощ и съдействие по конкретен правен казус е необходимо детайлно проучване и анализ на всички обстоятелства, което предполага ангажирането и работата по казуса на адвокат.  

Статиите и коментарите, публикувани блога се отнасят само до принципни правни въпроси и положения.

Защита на личните данни. По силата на Закона за адвокатурата адвокатските книжа са неприкосновени и не подлежат на проверка и изземване нито от полицейски органи, съдебни органи или от Комисията за защита на личните данни. 

Анонимни въпроси по конкретни дела/казуси и изложения на конкретни случаи се изтриват автоматично.

Моля, вижте общите условия за ползване на сайта.

Задай въпрос

Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани