Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Възможна ли е публична продан на съсобствен недвижим имот за дълг на един от съсобствениците?

 

Публичната продан на съсобствен недвижим имот за дълг на един от съсобствениците

Възможна ли е публична продан на съсобствен недвижим имот (не е съпружеска имуществена общност) за дълг на един от съсобствениците?

При публичната продан на съсобствен недвижим имот в рамките на изпълнителното производство има някои особености. Два са вариантите за изпълнение в тази хипотеза.

Продажба на идеалната част на длъжника

Когато изпълнението е насочено върху съсобствен имот за дълг на някой от съсобствениците, имотът се описва от съдебния изпълнител изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника (чл. 483-484 ГПК). Задължително е да се отбележи, че имотът е в съсобственост и размерът на идеалната част на длъжника.
Както се отбеляза по-горе, продава се само идеалната част на длъжника – напр. 1/3 идеална част от апартамент от общо 40 кв.м, находящ се…..при първоначална цена на идеалната част………

Трябва да се има предвид, че при публичната продан на недвижим имот в изпълнителния процес съсобствениците нямат предимството по чл. 33 от ЗС – за изкупуване, но принципно могат да наддават ако отговарят на останалите условия.

Продажба на целия имот

Един съсобствен имот може да бъде продаден от съдебния изпълнител и изцяло, а не само идеалната част на длъжника, но само при наличието на изрично писмено съгласие на всички останали съсобственици. Ако един от останалите съсобственици не е дал съгласие – имотът не може да се продаде изцяло.
Ако има налично съгласие и имотът се продаде изцяло, купувачът става индивидуален собственик на имота и заплаща цена за целия имот, но взискателят следва да се удовлетвори само със сумата, равна на идеалната част на своя длъжник, а останалата част от сумата следва да се разпредели и изплати на съсобствениците, съобразно техните квоти. В този смисъл, публичната продан се явява средство за ликвидиране на съсобствеността.
(Чл. 500. ГПК (1) Когато изпълнението бъде насочено върху съсобствен имот за дълг на някой от съсобствениците, имотът се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника.
(2) Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако останалите съсобственици се съгласят с това писмено.)


Коментари


4 коментари за “Възможна ли е публична продан на съсобствен недвижим имот за дълг на един от съсобствениците?”

Разбрах много добре въпроса за публичната продан на съсобствен имот за дълг на един от съсобствениците за вреди от непозволено увреждане.Но искам да попипам възможно ли е съдия изпълнител да не пита другия съсобственик съгласен ли е с продаването на целия имот и да бъде продадено жилището без съгласието му.Спазва ли се ГПК чл500.

Един съсобствен имот може да бъде продаден от съдебния изпълнител изцяло (не само идеалната част на длъжника), но само при наличието на изрично писмено съгласие на всички останали съсобственици. Ако един от останалите съсобственици не е дал съгласие – имотът не може да се продаде изцяло.
Нормата на чл. 500. ГПК, ал. 1: Когато изпълнението бъде насочено върху съсобствен имот за дълг на някой от съсобствениците, имотът се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника; И ал. 2: Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако останалите съсобственици се съгласят с това писмено; е императивна, т.е. повелителна законова норма, а не диспозитивна и съобразяването й от съдебния изпълнител в рамките на изпълнителното производство е задължително.

Имам съсобствен имот, 1/2 от къща и 5/6 от земята. Къщата е в окаяно състояние и аз не мога пълноценно да използвам дела си, тъй като съсобственика няма пари за ремонт. Има ли начин да изкупя дела му без търг, като направя ремонт и заведа дело за изплащане 1/2 от разходите по ремонта.

Здравейте. Интересуваме, ако спечеля търг за апартамент, който е делбен между три лица( две физически и една фирма) дали ще има някакви усложнения при евентуалното придобиване на имота, защото цитирам ,, Върху процесния имот има вписани възбрани и учредено право на ползване върху 1/3 от имота ,,. Благодаря.

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани