Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Несеквестируемостта на единственото жилище отпада при дълг за вреди от непозволено увреждане

Несеквестируемостта на единственото жилище отпада при дълг за вреди от непозволено увреждане

Съгласно ГПК, съдебният изпълнител може да продаде идеалната част на длъжника от съсобствения имот. Щом имота е съсобствен, имотът се описва от съдебния изпълнител изцяло, но следва да се продаде само идеалната част на длъжника (чл. 483-484 ГПК).

Съсобствен имот може да бъде продаден от съдебен изпълнител и изцяло, но само при наличието на изрично писмено съгласие на всички останали съсобственици. Ако един от останалите съсобственици не е дал съгласие – имотът не може да се продаде изцяло.

Ако има дадено съгласие и имотът се продаде изцяло, купувачът става индивидуален собственик на имота и заплаща цена за целия имот, но взискателят следва да се удовлетвори само със сумата, равна на идеалната част на своя длъжник, а останалата част от сумата следва да се разпредели и изплати на съсобствениците, съобразно техните квоти. В този смисъл, публичната продан се явява средство за ликвидиране на съсобствеността.

Чл. 500. ГПК (1) Когато изпълнението бъде насочено върху съсобствен имот за дълг на някой от съсобствениците, имотът се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника.

(2) Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако останалите съсобственици се съгласят с това писмено.

По принцип, съгласно чл. 444 ГПК, т.7 единственото жилище на длъжника е несеквестируемо, но тази защита отпада именно когато задължението е за дълг за вреди от непозволено увреждане, съгласно чл. 445, ал. 2, т.1 ГПК.

Чл. 445. ГПК (2) От забраните по чл. 444, т. 5 и 7 не могат да се ползват:

1. длъжниците по задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети;


Коментари


Един коментар за “Несеквестируемостта на единственото жилище отпада при дълг за вреди от непозволено увреждане”

Любопитно ми е какво е Вашето тълкуване по въпроса „Може ли да се продаде едниственото жилище на наследниците на длъжник за вреди от непозволено увреждане?“ Те са длъжници по делото, а по самото правоотношение източник на вземането?

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани