Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Публикувано е Решение № 144 от 10.03.2022 г. на МС за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна

Публикувано е Решение № 144 от 10.03.2022 г. на МС за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна. Решението не е публикувано в Държавен вестник, а в Системата за правна информация на Министерски съвет: pris.government.bg. Публикацията е от 14 март 2022 г.

С решението на осн. чл. чл. 2, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците се предоставя временна закрила на разселените лица от Украйна в съответствие с Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз (ЕС) 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила.

Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок една година.

Лицата с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България, получават временна закрила считано от 24 февруари 2022 г. до изричното им волеизявление за ползване на временна закрила, но не по-късно от 31 март 2022 г.

Изменя се и Националния план за действие при временна закрила в Република България, приет с Решение № 506 на Министерския съвет от 2011 г., се изменя съгласно приложение № 5, публикувано също в Системата за правна информация на Министерски съвет: pris.government.bg.

Това означава, че вече не следва да се действа по реда установен в Закона за убежището и бежанците чрез образуване на индивидуални производства, а се дава възможност всички украински бежанци да получат достъп до правата, дадени с временната закрила.

  • Решението е публикувано в Системата за правна информация на Министерски съвет: pris.government.bg. Публикацията е от 14 март 2022 г.
  • Повече:  ТУК и ТУК

 


Коментари


Все още няма коментари за “Публикувано е Решение № 144 от 10.03.2022 г. на МС за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани